Klachtenbehandeling door Taxi Zaltbommel bv


Taxi Zaltbommel wil tevreden klanten. Toch kan het zijn dat je niet naar tevredenheid bent vervoerd. Dan kun je je onvrede uiten en een klacht indienen.

Meld je klacht in de eerste plaats direct bij de chauffeur. Zo kunnen klachten meteen worden opgelost en worden verdere gevolgen voorkomen.

Lukt het niet om onmiddelijk de chauffeur aan te spreken, dan kun je achteraf door middel van onderstaande digitale formulier je klacht indienen. Per e-mail is ook mogelijk, of met een papieren klachtenformulier. Op aanvraag sturen wij je een formulier toe.

Je kunt klachten van allerlei aard indienen, jij bepaalt zelf op welke gronden jij jouw klacht baseert. Na ontvangst van jouw klacht ontvang je van ons per omgaande een ontvangstbevestiging. Vervolgens nemen wij binnen een week telefonisch contact met je op om over de klacht te spreken. Helpt overleg niet om tot een oplossing te komen, dan ontvang je binnen twee weken na ontvangst van jouw klacht per email onze met redenen onderbouwde beslissing.

Wil je je klacht niet bij de chauffeur en ook niet bij Taxi Zaltbommel bv indienen, dan kun je je klacht indienen bij een externe partij, de Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer.

GeschillenWordt jouw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kun je je wenden tot de Landelijke Geschillencommissie Taxivervoer. De Geschillencommissie Taxivervoer doet bindend uitspraak. Onderstaand vind je de brochure en het reglement van de geschillencommissie. Desgewenst informeren wij je verder met de procedure. Aan behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Taxivervoer zijn kosten verbonden (ong. € 50,--). Je krijgt dit geld terug wanneer de commissie je in het gelijk stelt.